Tűzvédelmi Megfelelősségi Tanúsítvány elkészítése és kiadása

Az 1996. évi XXXI. törvény 13. §-a értelmében tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha
a) az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírja, vagy
b) annak megfelelősége a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával igazolt.

Független szakértői vélemény elkészítése tűzvédelmi és robbanás elleni védelmi vitás ügyekben
Cégünk vállalja ennek elkészítését a hatályos jogszabályok és szabványok betartásával.

A Gépminősítő és Mérnöki Szolgáltató Kft. Tűzvédelmi Megfelelőségi Vizsgáló Laboratórium, valamint Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsító Szervezet 2005. III. 31-én kapott először kijelölést tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés (az éghető és nem éghető, de robbanóképes porokkal dolgozó berendezések, technológiák, valamint olyan berendezések, technológiák, ahol a veszélyt éghető gázok, gőzök, ködök okozzák) vizsgálatára és tanúsítására. A ma hatályos kijelölési okirat száma: BM /13399/2022.

A terméktanúsító szervezetekre vonatkozó általános követelményeket az MSZ EN 45011:1999 szabvány tartalmazza. A szabványban leírt követelmények célja annak biztosítása, hogy a tanúsító szervezetek független tanúsítási rendszert működtessenek következetes és megbízható módon, elősegítve ezáltal a nemzeti és nemzetközi kereskedelmet.

Cégünk vállalja a termék tanúsítást a hatályos jogszabályok és szabványok betartásával.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését várjuk megkeresését a gepmi@gepmi.hu e-mail címen.
Cégünk a telefonon történő tanácsadásért konzultációs díjat számíthat fel.

Letölthető dokumentumok: