Tűzvédelmi szolgáltatás

– Lakóházi tűzvédelmi házirend elkészítése

A jelenleg érvényes BM rendelet szerint minden, három szintesnél magasabb, és tíznél több lakást magába foglaló társasház számára kötelező írásban kidolgozni, és Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat.

A 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet 4/A § alapján:
A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és  üdülőegységet magában foglaló épületben kötelező a tűzvédelmi házirend elkészítése és ennek ismertetése a lakókkal.

– létesítményi tűzvédelmi szabályzat elkészítése
– tűzterhelés számitás
– kiürítés számítás
– tanácsadás, OTSZ előírásaitól eltérési kérelem elkészítése
– tűzvizsgálat
– független szakértői jelentés elkészítése tűzvédelmi ügyekben

Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány elkészítése kiadása

Letölthető dokumentumok:

Tűzvédelmi oktatás

Miről szóljon a tűzvédelmi oktatás, mit kell oktatni?

– általánosságban a tűzvédelmi szabályokat
– a tevékenységet érintő szabályokat
– a tűzjelzés módját
– a tűz esetén szükséges feladatokat
– a menekülési-mentési lehetőségeket
– tűzoltó készülékek használatát
– ha van, akkor a tűzvédelmi szabályzatot
– továbbá bizonyos esetekben a tűzriadó tervet, annak gyakoroltatását.