Munkahelyi balesetek vizsgálata

Mi minősül munkabalesetnek?

Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Az sérülés akaratán kívül történik és van külső hatás (pl.:kézi szerszám, állvány, vagy kézi anyagmozgatás esetén felemelt tárgy)

Akkor is munkabalesetről beszélünk, ha a munkáltató megbízásából, a munkavégzéssel összefüggésben, következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

A munkavállalónak kötelessége a munkavégzés közben vagy azzal kapcsolatosan bekövetkezett baleseteket munkáltatójának a jogszabályban előírt módon a bekövetkezést követően még az nap jelenteti, a munkáltatónak pedig kötelessége a tudomására jutott sérüléseket, baleseteket kivizsgálni és belső nyilvántartásba felvenni.

A munkakieséssel járó munkahelyi balesetekről baleseti jegyzőkönyvet kell készíteni!

Amennyiben súlyos kimenetelű balesetről van szó, annak kivizsgálása, és a jegyzőkönyv elkészítése munkabiztonsággal foglalkozó szakember és a foglalkozás egészségügyi szolgáltató közös feladata. A baleset kivizsgálását az esemény bekövetkezése után haladéktalanul meg kell kezdeni.

A késedelmes kivizsgálás nehezíti a baleset körülményeinek rekonstruálását, valamint a helyszín megváltozása lehetetlenné teheti az összes veszélyforrás, köztük a balesetet előidéző okok felismerését. Emiatt pedig nehezebb megszüntetni ezeket az okokat annak érdekében, hogy hasonló baleset a későbbiekben ne fordulhasson elő.

Cégünk vállalja munkabalesetek kivizsgálását, és a jegyzőkönyv szakszerű elkészítését.

Munkabalesetek bejelntése, kivizsgálása, nyilvántartása

A munkáltatónak kötelessége három éven belül tudomására jutott sérüléseket, baleseteket kivizsgálni és belső nyilvántartásba felvenni. A munkakieséssel járó munkahelyi balesetekről, munkabaleseti jegyzőkönyvet kell készíteni. A baleseteket a munkáltató vagy megbízottja vizsgálja ki és készíti el a jegyzőkönyvet.

A súlyos csonkolásos vagy halálos munkabaleseteket, vagyis az azonnali jelentéskötelezett balesetek kivizsgálását a területileg illetékes munkabiztonsági felügyelőség képviselője is vizsgálja.

A munkabaleseteket be kell vezetni a munkáltató baleseti nyilvántartásába (munkabaleseti napló).

A munkáltató minden munkabalesetről köteles az alábbi adatokat nyilvántartani:

– sérült nevét, munkakörét
– a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét
– az esemény leírását
– a sérült ellátására tett intézkedést
– a sérült folytatta-e munkáját
tanuk nevét, lakcímét
– a bejegyzést tevő nevét, munkakörét.


Ami nem munkabaleset!

Minden olyan baleset, amelyhez külső hatás nem köthető, bekövetkezése sors szerű.

pl.: szívinfarktus, epilepsziás rohamból származó sérülések, lumbális sérülések, amelyek nem köthetők kézi anyagmozgatás során történő teheremeléshez.

Üzemi-úti balesetek

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Az úti balesetek vonatkozásában elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a dolgozó balesete a munkahely és a lakása közötti legrövidebb úton történt-e, illetve hosszabb időre nem szakította-e meg az utazását. Az útnak a dolgozó legelemibb életszükségleteinek kielégítése végett (például a napi élelmiszer-vásárlás, gyógyszer beszerzése, továbbá a gyermek bölcsődéből, óvodából, iskolából valóhazavitele céljából) történő megszakítása nem minősül nagyobb kitérésnek.

Nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, amely a dolgozót nem a lakásától a munkahelyéig, vagy pedig a visszavezető úton, hanem még vagy már a lakásában éri. Például a családi házban lakó dolgozó ilyen jellegű balesete során döntő jelentősége van, hogy az eset a kertkapun belül, vagy már azon kívül történt-e.

Cégünk vállalja a dokumentumok elkészítését a hatályos jogszabályok és szabványok betartásával.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését várjuk megkeresését a gepmi@gepmi.hu e-mail címen.
Cégünk a telefonon történő tanácsadásért konzultációs díjat számíthat fel.